Tips voor een succesvol leerbedrijf

Werken en leren zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Leerbedrijven geven studenten de kans om ervaring op te doen in het beroep waarvoor zij een opleiding volgen. Tijdens hun stageperiode krijgen de studenten de kans te ontdekken hoe het is om als professional te werken. Daarnaast leren ze het werk zo te beheersen dat zij uiteindelijk mét diploma op zak aan de slag kunnen. Leerbedrijven hebben daarom een belangrijke en onmisbare rol voor de toekomstige professionals. Praktijkopleiders bieden hun namelijk de ruimte om zaken uit te proberen, en zijn bereid om naar hun ideeën te luisteren en daarop te reageren.

Erkend door SBB
Een bedrijf moet goed weten wat voor student er wordt aangenomen en wat de student binnen het bedrijf kan leren en uitvoeren. Alleen met de juiste match is de stage waardevol voor beide partijen. De Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) helpt hierbij en vormt de brug tussen opleiding en beroep. SBB voert alle wettelijke taken uit zoals het erkennen van leerbedrijven en het borgen van kwaliteit van stageplaatsen en leerbanen. SBB is hét aanspreekpunt voor elk leerbedrijf.

Leerbedrijf worden?

De Wet educatie en beroepsonderwijs verplicht MBO-studenten het praktijkgedeelte van hun opleiding te volgen bij een erkend leerbedrijf. Dit noemen we de beroepspraktijkvorming (bpv).

Wil je een erkend leerbedrijf worden omdat je – als bedrijf of als zzp’er – een MBO-student gaat begeleiden of er een zoekt? Om leerbedrijf te worden moet je eerst een erkenning aanvragen.

Dit moet ook als je een vmbo-leerling in een leerwerktraject wilt gaan begeleiden, of een leerling met een beperking uit het voortgezet speciaal onderwijs of het praktijkonderwijs., of een.Een erkenning aanvragen doe je in een paar stappen.

Via de volgende link start je de aanvraag van de erkenning:

Leerbedrijf worden

Een erkend leerbedrijf voldoet aan de volgende voorwaarden:Je biedt de student een goede en veilige werkplek die aansluit bij zijn opleiding. Daar oefent de student met de werkprocessen en werkzaamheden die bij het beroep horen waarvoor hij in opleiding is

Je kiest voor een praktijkopleider die de eisen van de opleiding kent en in staat is de student op de werkvloer op te leiden en te coachen. Je maakt tijd, ruimte en middelen vrij zodat de student de taken vanuit zijn opleiding kan uitvoeren.

Je bent bereid om samen te werken met de school en SBB en je levert daarvoor de nodige informatie.

Je gaat akkoord met vermelding van je bedrijfsgegevens op stagemarkt.nl, de website waar studenten een leerplaats (stage of leerbaan) zoeken in het MBO.