Tips voor een motivatiebrief

Als je gaat solliciteren, dan stuur je naast jouw cv ook een motivatiebrief mee. Hierin kun je extra informatie over jezelf vertellen en kun je aangeven waarom je geschikt bent voor de vacature. De brief moet aantrekkelijk en informatief zijn, anders haakt de lezer misschien af. Daarnaast moet jouw motivatiebrief ook een bepaalde indeling hebben. Van tevoren is het aan te raden dat je je inleeft in de lezer en je afvraagt welke informatie hij zoekt. Onderstaande tips helpen je bij het schrijven van een goede motivatiebrief.

Opbouw van een motivatiebrief


De opbouw van jouw motivatiebrief is heel belangrijk. Deze moet logisch zijn, zodat er geen onduidelijkheden zijn voor de lezer. De meest gebruikelijke opbouw van een motivatiebrief is als volgt:
  • Aanhef: richt je brief aan een concreet persoon. Weet je niet aan wie je de brief moet richten? Neem dan eerst contact op met de organisatie en vraag om de juiste naam.
  • Openingszin of -alinea: na de aanhef laat je in de eerste alinea weten waarom je de brief schrijft. Vermeld hierbij ook de functie waar je op wilt solliciteren en waar je de vacature hebt gezien.
  • Benoem jouw kwalificaties: in de tweede alinea benoem je jouw belangrijkste pluspunten en geef je concrete informatie over jouw opleiding en (werk)ervaring. Zorg ervoor dat er een verband is tussen de informatie die je hier benoemt en de functie waar je op solliciteert.
  • Waarom wil je juist deze baan bij dit bedrijf? Dit leg je uit in de derde alinea. Benoem vooral wat je voor de werkgever kunt betekenen in plaats van wat je er denkt te kunnen leren. Maak vervolgens een koppeling met jouw sterke punten en hoe je die denkt in te zetten voor de functie.
  • Afsluiting: beëindig jouw brief niet alleen met ‘met vriendelijke groet’ of ‘hoogachtend’, maar maak gebruik van een actieve slotzin. Bijvoorbeeld dat je jouw motivatiebrief verder wilt toelichten in een persoonlijk gesprek of dat je uitkijkt naar een spoedige reactie.

Opmaak van een motivatiebrief


Besteed naast de opbouw van jouw motivatiebrief aandacht aan de opmaak. Zorg voor de juiste verdeling van de alinea’s en bijbehorende witregels en zorg ervoor dat jouw brief niet langer is dan 1 A4’tje. Kies voor een duidelijk leesbaar lettertype (Arial, Verdana, Tahoma, Calibri, Times New Roman) en een gemiddelde grootte (11 of 12 pt).

Inhoud van een motivatiebrief


Nu jouw brief af is, is het belangrijk dat je jouw brief nog even controleert. Controleer nogmaals of jouw brief gericht is aan de juiste persoon, of jouw brief enthousiast genoeg overkomt voor de functie, en of duidelijk beschreven staat wat je te bieden hebt en of je de brief positief hebt afgesloten. Misschien nog wel het allerbelangrijkste: controleer of er geen taal- en spelfouten in jouw brief staan. Laat jouw brief daarom door iemand anders nalezen.

Verzenden van jouw motivatiebrief


Zodra jouw motivatiebrief en cv af zijn, kun je deze versturen. Vaak wordt in de vacature aangegeven hoe je jouw gegevens het beste kunt verzenden: per e-mail of per post.
  • E-mail: als je jouw gegevens via e-mail gaat versturen, werkt het het beste als je jouw cv en motivatiebrief als twee aparte bestanden invoegt in de bijlage (bij voorkeur als pdf). Zodra je namelijk jouw gegevens kopieert naar de e-mail, kan de opmaak verspringen. In jouw e-mail schrijf je vervolgens een kort bericht waarin je aangeeft op welke functie je solliciteert en waarin je verwijst naar de bijlagen. Let op een duidelijke onderwerpregel, nette aanhef en afsluiting. Let er daarnaast op dat je een representatief e-mailadres gebruikt, een adres waar bijvoorbeeld jouw naam in voorkomt.
  • Post: als je jouw gegevens per post gaat versturen, kun je het beste kiezen voor een A4-envelop met harde rug. Zo blijven jouw documenten mooi. Zorg ervoor dat jouw documenten op wit papier van goede kwaliteit worden afgedrukt.
  • Heb je na twee weken nog geen reactie ontvangen? En heb je ook geen ontvangstbevestiging ontvangen? Dan kun je gerust nabellen om te vragen of alles goed is aangekomen en wat de status is van de procedure.